Pre season Killington

published Nov 2011 - 447 views

Some shit

Credit: Shane Kaminski, Chris Zembrzuski

Skier: Sam Zahner

Location: Killington VT

Playtime: 00:01:01

Rails

  1. Comments

  2. There are no comments on this topic.
    • 0
    1.